PRODUKUJEMY TYSIĄCE TON ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW CEBULOWYCH.

PRODUKTY DOSTARCZAMY DO KLIENTÓW W CAŁEJ EUROPIE.

 

 

WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW POTWIERDZAJĄ CERTYFIKATY:

HACCAP , BRC FOOD, GLOBAL G.A.P

DOTACJE UNIJNE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja mająca na celu usprawnienie procesów technologicznych w zakładzie poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz realizację operacji przeciwdziałającej zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/ przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

DOTACJE UNIJNE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: „Zakup nowoczesnych urządzeń i rozbudowa zakładu w celu usprawnienia procesów przetwarzana i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych oraz poprawy ich jakości ”, mająca na celu zakup nowoczesnych urządzeń i rozbudowę zakładu w Piotrkowicach na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży hurtowej warzy i produkcji pokrojonych warzyw. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca, przyjęcie do usługowego przetwarzania i lub przechowywania ilości powyżej 50%.